Croeso i'r fersiwn arlein o'r ffansin twrch-tanddaearol am gerddoriaeth, wiwerod a unrhywbeth difyr arall sy'n gneud swn.

viernes, septiembre 02, 2005

Wyth mis yn ddiweddarch...

Oce, sori bawb! Bedwar mis yn ddiweddarach ers i ni sgwennu "pedwar mis ers sefydlu'r blog..." a does na dal ddim yn digwydd. Dio ddim fel bod na neb yn darllen eniwe. felly pam deud sori?
Eniwe, os oes 'na rhywun yn darllen,
  1. ewch i chwilio am CD am ddim gan Y Brodyr Jones - ma'n ffynci ac yn dda!
  2. ewch i chwilio am rhywun sydd hefo CD's y Lladron,a gnewch gopis. ma nhw'n wych.
  3. gwrandwch am y bands newydd sy'n cynhyrfu'r dyfroedd - Jen Jeniro, a'r Derwyddon ymysg y rhai gorau.
  4. prynwch 'Dychwelyd' - albym gynta Dan Amor- ffantastic
  5. prynwch 'Mega Tidy' gan Llwybr Llaetho os nad ydach chi wedi neud yn barod - un o albyms gora y flwyddyn yn fy marn i.

Ac ar y nodyn yna, beryg bydd rhaid dileu'r blog a cychwyn eto rhywbryd pan fyddan ni'n gallu bod yn arsed.

ta ta tan tua mis chwefror (o neud syms brysiog ac anghywir siwr o fod o ystyried ei bod hi bron yn dri y bore),

Leusa.

martes, abril 05, 2005

Dechrau eto!

Wwwwwwwwshhhhhhhhh, 4 mis ar ôl penderfynnu dechrau'r Blog yma, dyma benderfynnu sgrifennu ynddo - o'r diwedd!!
Mae Ffwdanu 3 allan gyda llaw - anfonwch eich cyfeiriad i ffwdanu@yahoo.co.uk am gopi am ddim drwy'r post (neu i ofyn am ein cyfeiriad ni i gael anfon SAE os chi'n garedig :P). Rhaid dweud, mai allan o'r 3 rhifyn - hwn dyn ni wedi cael mwya o drafferth yn ei gwneud! I ddechrau, doedd dim printer 'da ni (rhwng cyfrifiadur fi a Leusa), yna gafon ni drafferth yn symud y gwaith o un cyfrifiadur i'r llall gan nad oedd internet 'da ni chwaith. Wedyn, dim lle i ffotocopio. Ond, dyna fe - mae'r stress a'r panico wedi bod werth e, a rydyn ni dwy yn bles gyda'r drydedd rhifyn. Mynnwch gopi nawr!!

Pethau sy'n ein cyffroi ni ar y foment.... *Prosiect newydd Mared Lenny (Doli) - Swci Boscawen... ei gig cyntaf ar yr 22ain o Ebrill yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin, sydd hefyd yn noson lawnsio i'w sengl nesaf - edrych ymlaen!! *Hefyd, band newydd o ochre Caerfyrddin o'r enw Tangwystl - swnio'n gret a gobeithio byddan nhw'n dechre gigio'n fuan.

Edrych ymlaen yn fawr i daith Texas Radio Band hefyd - gobeithio mynd i weld nhw yn Aber nos Sadwrn yma, hwre!

Reit, well mynd nol at y plygu a staplo'r Ffwdanus sy ar ôl!
Hwyl a Sbri,
Siffrwd x

viernes, enero 07, 2005

Esboniad...

Noswaith dda! Wel, mae'n edrych yn debyg y byddwn ni'n cadw'r 'Cryniadur Cerddorol' - yn bennaf achos mae'r canlyniadau ar yr ymatebion i'r edefyn dwetha yn 100% positif (1/1) ishe ni gadw y Cryniadur Cerddorol. A dyn ni'n ddiog a methu meddwl am ddim arall. Felly awe!

Reit, esboniad : Cyfle fydd hwn i Leusa a minnau sôn am gigs ni wedi bod i, ac yn bwriadu mynd iddo, sôn am albyms ac ep's newydd... be ni'n gwrando arno ar hyn o bryd... a bydd yn gyfle i ni sôn am y Ffwdanus nesa a'u cynnwys ac ati - a gofyn am help o bryd i'w gilydd mae'n siwr! Ac mae'n ddigon posib bydd cwpwl o rants randym yma... (ymdduheiriadau o flaen llaw am hyn!)

'Na gyd sda fi weud am nawr, ond byddwn ni nol yn ddigon buan i sôn am hyn a'r llall! Mwynhewch - a cofiwch bostio eich sylwadau ;)

Siffrwd x

sábado, enero 01, 2005

Y Cryniadur Cerddorol

[disc.ni ddyfeiswyd y term cryniadur drwy gyfosod y gair crynu gyda'r diweddeb cyfarwydd –iadur, a fyddai yn ddi-os yn creu'r cyfieithiad perffaith ar gyfer y teclyn a elwir 'Vibrator', heb son am y darn cerddorol sy'n lled-awgrymu 'Singing Vibrator'. Yn hytrach, bwriadwyd i'r term Cryniadur gyfuno'r gair cryno gyda'r diweddeb cyfarwydd –iadur, i gyfleu dyfais sy'n crynhoi gwybodaeth i ofod cyfynedig. Fodd bynag, gyda'r posibilrwydd o gamddealltwriaeth a di-chwaeth, (a fyddai'n debygol o ddeillio o'r ffaith bod dynoliaeth yn gyffredinol yn anwybyddu ysgrifen diflas mewn font bychan a pharagraff hir fel hwn) mae pwyllgor a chymdeithas Ffwdanu a'r gororau wedi dod i'r canlyniad na fydd y blog hwn yn cael ei benodi yn Gryniadur Cerddorol bellach.]
Ar y nodyn hwn [sylwer y pyn], ymbiliwn arnoch chwi fel cymdeithas waraidd a chreadigol i ddyfeisio enw gafaelgar i'r Blog hwn a fydd yn adlewyrchu peth newyddion diweddar ynglyn a'r Sin Gerddoriaeth Gymraeg.
Diolch am eich amynedd a'ch hamster.